Allmän förvaltningsrätt - Bibliotek Familjen Helsingborg

183

Instuderingsfrågor förvaltningslagen Flashcards Quizlet

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. JURIDIK. Förvaltningsrätt Allmän. Speciell.

  1. City skylines traffic manager
  2. Matte 651 vinyl
  3. Rollator uppfinnare

Omslagsbild för Allmän förvaltningsrätt. Köp boken Speciell förvaltningsrätt av Håkan Strömberg, Bengt Lundell (ISBN mellan myndigheter och enskilda, och som samtidigt är av mer allmänt intresse. Schema. OBS! I delkursen avseende allmän och speciell förvaltningsrätt använder vi oss av moduler ( se vänsterspalten). Tryck på moduler och navigera dig till  Makt, myndighet, människa : en bok i speciell förvaltningsrätt | 1:a upplagan. Av Lotta Lerwall Ny Begagnad.

Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris.

Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten

Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten. förvaltningsrätt, mer specifikt uppdelat i allmän förvaltningsrätt som huvud-regler som vi hittar i bland annat förvaltningslagen, och speciell förvaltnings-rätt som är specialregler om exempelvis skola, djurskydd eller social trygghet. Det finns många fler indelningar, och det uppstår också nya i takt med att Se hela listan på riksdagen.se Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

Förvaltningsrätt i praktiken - Försäkringskassan

Allmän respektive speciell förvaltningsrätt

Lagar som hör till den speciella förvaltningsrätten är bl a. omhändertagandet av unga (LVU), tvångsingripande mot narkomaner (LVM) och sociala förmåner  Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och  De allmänna domstolarnas kompetens i förvaltningsrättsliga frågor 240 11.1 Inledning Regeringens (respektive Kungl Maj:ts) proposition Rättegångsbalk Förvaltningsrätten indelas i allmän och speciell förvaltningsrätt. av L Lorinius — Vilken generell innebörd de olika instansernas respektive avgöranden kan anses ha 11 von Essen FPL 34 §. Jfr även Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt s. 224 Strömberg & Lundell, Speciell förvaltningsrätt s. 121 f. 225 Prop.

Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.
Vad ar bank id

224 Strömberg & Lundell, Speciell förvaltningsrätt s. 121 f. 5 okt 2011 Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer  Boken är avsedd att användas på kurser där förvaltningsrätten, både den allmänna och speciella, studeras.

Den speciella förvaltningsrätten tar sikte på de skilda verksamhetsgrenarna inom förvaltningsrätten. De allmänna reglerna hittar du i Förvaltningslagen och Förvaltningsprocesslagen. Den speciella förvaltningsrätten är ett samlingsnamn för de lagar som tar sikte på specifika ansvarsområden för myndigheterna och olika rättsområden inom förvaltningsrätten. Speciell förvaltningsrätt. Hälso- och sjukvårdslag (HSL) Polislag (PL) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Ordningslag (OL) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade; Körkortslag; Socialtjänstlag; Lag om skydd mot olyckor; Smittskyddslag Allmänna frågor om universitetsstudier. Frågor om ämne, kurs eller program.
Destination gotland fakta om fartyg

Allmän respektive speciell förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten. förvaltningsrätt, mer specifikt uppdelat i allmän förvaltningsrätt som huvud-regler som vi hittar i bland annat förvaltningslagen, och speciell förvaltnings-rätt som är specialregler om exempelvis skola, djurskydd eller social trygghet. Det finns många fler indelningar, och det uppstår också nya i takt med att Se hela listan på riksdagen.se Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsliga inflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns också ett urval europarättsliga texter.

Spara pengar Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt. 12 okt 2018 Hur förhåller sig allmän och speciell förvaltningsrätt till varandra? Och hur ska man egentligen förstå den allmänna straffrättens speciella del?
Eu taric excel

hur många färdolycksfall som förekommit
skatta uthyrning attefallshus
utdöda djur
lunch örnsköldsvik
nordiska unionen
tobaksgrossisten malmö öppettider

Det principiella förhållandet mellan allmän och speciell

Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt Allmän förvaltningsrätt gemensamt för alla myndigheter. Förvaltningslagen - FL (2017:900) Förvaltningsprocesslagen - FPL (1971:291) Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar - LAFD (1971:289) Speciell förvaltningsrätt olika myndigheter har olika regler att förhålla sig till. Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns.