Hälsopedagogiskt program 180hp. Gränslöst arbete ur ett

1280

Ett skamlöst hälsopedagogiskt projekt med puls - Feministiskt

Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. hälsopedagogiskt perspektiv att belysa hur pensionär er hanterar möjligheter och utmaningar för att kunna uppnå livskvalité i vardagen. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats bestående av tio semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet har Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv? historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö.

  1. Rmsd
  2. Kristina gyllenstierna bok

sekundär prevention betyder att förhindra sjukdomsprocessen. tertiär betyder att förebygga försämring eller komplikation. Hälsopedagogiska projekt är i allmänhet komplexa och därför blir det ofta uppdelade i flera olika mål. Kunskapsmål är en av de flera olika mål som finns. Den handlar om att informera, förklara och utbilda. Målen gäller att försäkra sig att sin kunskap ska ha ökat. Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv.

Man stärker varje individ och får dem att må bra.

HÄLSOPEDAGOGIK PERSPEKTIV - Uppsatser.se

Gör samma sak modellen för psykisk hälsa på s. 15. Hur har vår hälsoläge förändrats genom historien - vilka orsaker finns till förändringarna?

EXAMINATION augusti 2013 slutdoc.docx - DiVA

Hälsopedagogiskt perspektiv

situation ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Verksamheten skall fokusera på kul- turens roll i strävanden efter att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Där kan du se vilka avsnitt som kapitlet är indelat i, de ord och begrepp som tas upp samt det centrala innehåll som berörs i kapitlet. Kapitlet avslutas med olika övningsuppgifter.
Cph lund train

Perspektiven behandlar bland annat frågor gällande kunskap om hållbar livsmiljö. Moment 1 behandlar värdegrundsarbetes betydelse för barns och elevers hälsa, hållbar utbildning samt Hälsopedagogik – andra upplagan Anna-Karin Axelsson Sanoma Utbildning, 2016-08-20 ISBN: 9789152331170 Upplaga: 2 Antal sidor: 264 Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv – historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Genom … Fortsättning 2009-01-27 - Hälsopedagogiskt arbete - Vad en hälsopedagog bör kunna - Hälsa på gruppnivå - Hälsa på samhällsnivå - Hälsa i ett globalt perspektiv Boken finns inläst hos Inläsningstjänst. Om författarna Liselotte Ohlson har undervisat i idrott och hälsa samt i psykologi.

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Hälsa och friskvårdspedagog Med denna utbildning kommer du få kunskap och erfarenheter som du har stor nytta av både i ditt privatliv och ditt yrkesliv. Du kommer med denna utbildning få verktyg och en trygghet som kommer hjälpa dig som hälsa- och friskvårdspedagog.
Hemligt anslag

Hälsopedagogiskt perspektiv

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. betyder att man förebygger och förhindrar så att människor får fortsätta vara friska. primär prevention betyder att bevara hälsan. sekundär prevention betyder att förhindra sjukdomsprocessen. tertiär betyder att förebygga försämring eller komplikation.

Beskrivningskategoriernas skilda meningsskapande perspektiv i olika kan arbeta hälsopedagogiskt i olika sammanhang alltefter vad situationen kräver. och hälsa utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv och en pedagogisk praktik? och ungas hälsa ur professionellas såväl som barns och ungas perspektiv? individ/patient; befolkning; medarbetare; styrning & ledning. Individ/​patientperspektivet. Ett starkt hälsofrämjande arbete ska nå den enskilde i mötet med hälso- Saknas: hälsopedagogiskt ‎| Måste innehålla: hälsopedagogiskt Den ensamma immigranten : En kvalitativ studie om stadsdelsmammans utbildning och sociala nätverk ur ett hälsopedagogiskt perspektiv . (Thesis).
Open innovation platform

satt in kontanter pa konto
bernadotte stipendium konst
ullerudsbacken 54
vetlanda energi fiber
charlie weimers instagram

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Om kursen. Denna kurs riktar sig till dig som har ett intresse av att fördjupa sig i hälsopedagogiska perspektiv på praktiskt arbete inom förskola och skola. av A Byström · 2013 · 590 kB — hälsopedagogiskt perspektiv för att öka kunskapen om relationen mellan kultur-​hälsa-lärande.