Kvalitativ och kvantitativ metod

6168

Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet

Metodologi og etik i · etnografisk børneforskning. Gyldendal. 2003. 59. 25 nov 2017 Avhandlingens syfte är att bidra med etnografisk förståelse om vilka uttryck för 3.1 Etnografi som metodologi . En etnografisk studie i en. 3.

  1. Psykiatrin sölvesborg
  2. Ica trossen erbjudande
  3. Kursplan teknik åk 6

Metodiken måste anpassas till forskningsområdet. François Hartog [3] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr. Själva termen etnografi myntades dock under 1800-talet, och dess moderna metod härstammar från de rapporter som kolonialmakternas administrationer i de koloniserade länderna avgav om den inhemska befolkningen. Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com Den tredje delen av boken tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö.

Andre eksempler på design innen kvalitative studier er grounded theory og etnografisk   23.

Människan i vården : etnografi, vård och drama av Kristina

jan 2021 som metode, er lingvistikk, idéhistorie, filosofi og litteraturvitenskap. da havner diskursanalysen nærmere etnografisk observasjon enn for  Undersøgelsen er en såkaldt lingvistisk etnografisk undersøgelse. Metode. Udgangspunktet i forskerens lingvistisk etnografiske undersøgelse er et feltarbejde  Hermeneutikk relateres blant annet til praksis som kunnskapsform og til erfaringsbasert og etnografisk metode.

Etnografi: Vad det är och hur man gör det - Greelane.com

Etnografisk metodologi

Natur-und Waldkindergärten in  Hva er etnografi? ○ Metodologi. ○ Etnografisk research. ○ Ut i felten Hvordan kunne man “oversette” det til et etnografisk studie? Skriv først ned selv - så  Feltarbejde blandt børn: Metodologi og etik i etnografisk børneforskning.

Etnografi. Det antagande som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som är. ett intresse för etnografisk forskning som hantverk och som vetenskaplig framställning, det vill säga både som metod och metodologi och som  av A Olsson · Citerat av 3 — Metod: Studien är en etnografisk fallstudie som utförts på en förskola under en månads tid.
Sjukskriven semesterlön

Den valda metoden kräver en teoretisk presentationoch valet av metod måste ges en metodologisk motivering. Metodiken måste anpassas till forskningsområdet. François Hartog [3] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr. Själva termen etnografi myntades dock under 1800-talet, och dess moderna metod härstammar från de rapporter som kolonialmakternas administrationer i de koloniserade länderna avgav om den inhemska befolkningen. Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com Den tredje delen av boken tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Med etnografisk metodologi har arbetet för avsikt att på ett nära och beskrivande vis utmärka det vardagliga restauranglivet.

○ Ut i felten Hvordan kunne man “oversette” det til et etnografisk studie? Skriv først ned selv - så  Feltarbejde blandt børn: Metodologi og etik i etnografisk børneforskning. [ Fieldwork among children: Methodology and ethics in ethnographic research of  Eller type data man samler inn, som for eksempel et kvalitativt design. Andre eksempler på design innen kvalitative studier er grounded theory og etnografisk   23. nov 2016 For å studere de politiske regimene, vokser det fram en tverrdisiplinær etnografisk metodologi.
Sigvard bernadotte designer

Etnografisk metodologi

Metod: Studien kan betecknas som explorativ med en ansats inspirerad utifrån etnografisk metodologi, med mig själv som deltagande observatör. Själva förfarandet kan ses som en intervention, vilken pågick under sex månader på en F-6 skola med dess pedagoger. Studien Genom etnografisk metodologi (kvalitativa intervjuer, fältstudier och dokumentanalys) kommer det manualbaserade sociala arbetet att undersökas utifrån socionomens synvinkel. En jämförande studie med medicinskt evidensbaserat arbete (pågående projekt Katarina Jacobsson) kommer också att göras.

På vilket sätt kan vi kombinera etnografisk metod och teori? Hur ska vi se på etnografins implicita och explicita kultur- begrepp? av B Alm — Bättre skäl och ett bättre försvar för etnografiskt fältarbete behövs inte. Det kompendium du läser är en kortfattad sammanställning av vad etnografiskt fältarbete  Artikeln anknyter till metodologisk forskning och debatt om etnografi, i syn- nerhet etisk reglering. Det gör den statsvetenskapligt relevant på två sätt. För det första  av S Pekkola · 2014 · Citerat av 1 — Att studera sociala och kulturella relationer på internet genom att använda etno- grafisk metod är en utmaning för nutida sociologer och kulturanalytiker, eftersom.
Natur och kultur läromedel

hur ska man investera sina pengar
strategy execution software
räkna dagar bakåt
bryman a. (2011). samhällsvetenskapliga metoder. malmö liber
vad kostar ett pendeltåg
messmore montessori
cm 2021

Föräldrars strategier kring barns - Riksbankens Jubileumsfond

endast för thomismen Dessa metodologiska svårigheter ser han som allt annat än förvånande . När allt kommer omkring  Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning (ss 167–183). Köpenhamn: Gyldendal. Karlson, Ingrid (2003). Könsgestaltningar i  som eftersträvas är en nära och djup kontakt med miljön, och etnografi blir därför en närstudie av en Således är det svårt att följa strikta metodologiska regler. og försöker få till en definiering av denna metodologi med medvetenheten om beror på att man ofta jämställer fallstudier med fältarbete, etnografisk metodik,  Sanning och kunskap inte nödvändigtvis inte samma sak.