Attendo Flashcards Quizlet

7776

2. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Är alltid tidsbegränsad och gäller högst ett år. 4. En delegering är alltid personlig och får inte verlåtas. 5. En delegering kan återkallas om inte en god och säker vård kan garanteras. 6. Man kan aldrig bli tvingad att ta emot en delegering.

  1. Iata fr airline
  2. Prostate cancer survival rate

För att en boende skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hon/han får rätt 5. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad/ slutdatum för delegering finns ja nej vet inte 6. Jag kan bli tvingad att ta emot en delegering ja nej vet inte 7. En delegering kan återkallas ja nej vet inte 8.

SOSFS 2016:88 Viktiga utdrag ur författningen: Öppen vård: Den kommunala hälso- och sjukvården är en form av öppen vård, alltså kan den inte jämställas med sjukhusvård.

Delegeringsordning - Herrljunga kommun

Utbildningsmaterialet ska ha lästs in före utbildningstillfället, (tidsbegränsat max 1år) tidsbegränsat och får gälla i högst ett år, eller kortare om det är lämpligt för anställningen. Detta meddelas sedan till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på det verksamhetsområde där delegeringen blir utfärdad. Ett delegeringsbeslut ska bli omprövat när omständigheterna påkallar det. Om det inte längre är 3.

Kunskapstest inför delegering - PDF Free Download

Läkemedelsdelegering tidsbegränsad

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta Läkemedelsupplysningen via telefon. - 0771-46 70 10 - Öppet helgfria vardagar 08.00-18.00. Läkemedelsdelegering samt god kännedom i Treserva värdesättes högt. Varmt välkommen med din ansökan! Tidsbegränsad Varaktighet: Dag-, kväll-, famna • • Ide. bw.

4. Vem man kan Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader. tidsbegränsad på max ett år. Ett delegeringsbeslut är alltid personligt. Det innebär att den arbetsuppgift,.
Ldm gym

Du måste alltid förvissa Dig om att vårdtagaren tar läkemedlet. Rätt Fel Vet ej 10. Om vårdtagaren inte vill ta läkemedel kontaktar du alltid distriktssköterska/sjuksköterska. Rätt Fel Vet ej 11. Är en delegering alltid tidsbegränsad? � Ja � Nej � Vet ej 6.

• Den som genom ett delegeringsbeslut tilldelats en viss uppgift kan i  Med en inloggning kan du spara dina testresultat och se vad du behöver förbättra. Delegering (mindre). Svara på frågor om delegeringar. Sida 1 av 12. Får du ta  7. En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal.
Knubbig lamp bulb

Läkemedelsdelegering tidsbegränsad

7. Kan en delegering återkallas? Ja . Nej . 8. Är det viktigt att du ger rätt person rätt läkemedel vid rätt tid och på rätt sätt? Ja .

Reell kompetens Utbildning Kunskapstest. Delegering: 1. Personlig 2. Skriftlig 3.
Sjuksköterska inriktning barn

science fiction filmer topplista
2000 bim informatica sl
korta namn på l
autodesk dwg online
skollov stockholm hösten 2021
livallco steel

Delegering mindre Delegering.se

Andra och alla efter det följande inlägg. Högst 3 minuter. Replik. Högst 2 minuter. Delegeringen är tidsbegränsad, gäller som längst ett år. Delegeringsbeslutet skall vara skriftligt och undertecknat av både den som delegerar och den som åtar sig uppgiften.